Home
Visie
Persoonlijk profiel Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug


Opdracht 1: advisering aan directie en teamleiders, woordvoering, opstellen van corporate communicatieplan, communicatie rond vernieuwde Wet werk en bijstand en voorbereidingen voor nieuwe Wet werken naar vermogen.

Tijdsduur: één jaar (mei 2011 – mei 2012)

De snelle invoering van de vernieuwde Wet werk en bijstand (per 1-1-2012) zorgde voor de nodige beroering, binnen en buiten de organisatie. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat mensen goed geïnformeerd en betrokken werden.
Het was een grote uitdaging om bij de RSD een vooruitstrevend, maar ook pragmatisch corporate communicatieplan in te voeren. Omdat uit gesprekken met medewerkers bleek dat zij graag beter geïnformeerd wilden zijn, heb ik o.a. een wekelijkse (beknopte) digitale nieuwsbrief opgezet, wat enorm gewaardeerd werd. Om nieuwe bijstandscliënten goed te informeren, is met beperkte middelen een korte film gemaakt. We hebben – in eerste instantie voor jongeren – een app ontwikkeld om hen te helpen aan werk of opleiding.


Opdracht 2: projectleiding nieuwe huisstijl, nieuwe website en dienstverleningsafspraken.

Tijdsduur: 4 maanden (januari - mei 2011, vervanging zwangerschapsverlof projectleider)

Bekrachtiging van de formele samenwerking tussen de RSD en het UWV Werkbedrijf, maar vooral duidelijkheid aan de cliënten van beide organisaties. Dat waren de belangrijkste redenen om de nieuwe huisstijl van het Werkplein in te voeren. Al snel ontstond er grote onzekerheid over de samenwerking met het UWV Werkbedrijf, en is de introductie van de huisstijl vertraagd.

Samen met een projectgroep heb ik gewerkt aan de nieuwe website, die de nadruk moet leggen op werk (boven uitkering). De site biedt (gefaseerd – start in 2012) persoonlijke klantdossiers, sollicitatietips, vacatures en mogelijkheden voor bezoekers om uit te rekenen of zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

In overleg met medewerkers en cliëntenraad heb ik in relatief korte tijd een dienstverleningsprotocol opgesteld en ingevoerd. Hierin staan de afspraken tussen RSD en cliënten over service, contact via telefoon, brief of e-mail, afhandelingstermijnen en klachten. Het protocol is er gekomen op verzoek van bestuur, directie en cliëntenraad.


Opdracht 3: communicatieplan voor re-integratieprojecten met als doel bijstandscliënten te begeleiden naar werk, sociale activering of zorg.

Tijdsduur: zes maanden (2007)

Ook hier werd weer duidelijk: interne communicatie gaat vóór externe communicatie. Door middel van diverse bijeenkomsten heb ik gewerkt aan een betere verstandverhouding tussen externe (project-) en reguliere medewerkers. Tegelijkertijd heb ik twee nieuwsbrieven opgezet (voor cliënten en voor externe relaties), verzorgde ik de informatievoorziening voor intra- en internet en de perscontacten.


◄ terug
Contact


Blanken Communicatie Projecten

drs. Jenneke Blanken

Eksterstraat 8
4105 WJ Culemborg

telefoon:
06 - 1327 1324

e-mail:
bcp@planet.nl