Home
Visie
Persoonlijk profiel Branchevereniging Actiz


Opdracht: schrijf een communicatieplan voor het in de markt zetten van de benchmark en voer dit plan - gedeeltelijk - uit.

Tijdsduur: 60 uur gedurende twee maanden (2006).

Actiz heeft een nieuwe benchmark ontwikkeld voor haar leden, die meer bekendheid moest krijgen. De communicatiedoelstellingen varieerden per fase en liepen uiteen van:
  • directie en leden van Actiz gaan akkoord met de benchmark
  • medewerkers ActiZ zijn op de hoogte van de voortgang project en staan positief tegenover de benchmark
  • leden (bestuurders) ActiZ zijn goed op de hoogte, zijn overtuigd van nut en noodzaak van de benchmark en nemen hieraan deel
  • niet-deelnemers overwegen deelname.
Het grootste deel van deze doelstellingen is binnen de geplande termijn verwezenlijkt en de benchmark (waar een minimum aantal deelnemers voor vereist was) is toen snel van start gegaan.


◄ terug
Contact


Blanken Communicatie Projecten

drs. Jenneke Blanken

Eksterstraat 8
4105 WJ Culemborg

telefoon:
06 - 1327 1324

e-mail:
bcp@planet.nl