Home
Visie
Persoonlijk profiel Faculteit Gezondheidszorg


Opdracht: schrijf een communicatieplan voor de begeleiding van de verbouwing en voer dit plan – gedeeltelijk – uit.

Tijdsduur: 40 uur gedurende vijf weken.

Het gebouw van de Faculteit Gezondheidszorg (onderdeel van de Hogeschool van Utrecht) werd ingrijpend verbouwd, wat grote (logistieke) gevolgen zou hebben voor studenten, docenten én patiënten. De opgave was om de verschillende doelgroepen te informeren over de plannen, hen hierbij te betrekken, hen waar mogelijk te laten meedenken én om begrip te kweken voor de overlast die er ongetwijfeld zou zijn. Onder het motto ‘werk in uitvoering’ (met aangepaste vormgeving) is er een ludieke openingsactie georganiseerd, zijn er excursies naar ‘collega’-faculteiten’ geweest en werden docenten en studenten ‘via de lijn’ geïnformeerd. Dit alles werd ondersteund met een digitale nieuwsbrief, informatieborden op centrale plekken en – voor patiënten - persoonlijke brieven en advertenties in huis-aan-huis bladen. Verder informeerde de facilitair manager regelmatig de afdelingsdirecteuren en konden mensen op gezette tijden binnenlopen bij de bouwactiviteiten om de voortgang te zien. Een feestelijke (her)opening hoorde er natuurlijk ook bij!


◄ terug
Contact


Blanken Communicatie Projecten

drs. Jenneke Blanken

Eksterstraat 8
4105 WJ Culemborg

telefoon:
06 - 1327 1324

e-mail:
bcp@planet.nl