Home
Visie
Persoonlijk profiel Brandweer Utrecht


Opdracht: zorg dat de (interne) communicatie verbetert en adviseer de commandant en het managementteam hierover.

Tijdsduur: vier maanden (2008). Tijdens deze periode is een communicatieadviseur in vaste dienst geworven, die ik heb ingewerkt.

Brandweer Utrecht kent als belangrijkste interne doelgroepen het managementteam, beroeps- en vrijwillige brandweerlieden, medewerkers die voor andere afdelingen werken en de ondernemingsraad. Tijdens mijn vier maanden bij Brandweer Utrecht heb ik een aantal knelpunten benoemd die een open, effectieve interne communicatie in de weg (kunnen) staan. Ik heb aanbevelingen gedaan om de interne communicatie te verbeteren met als uitgangspunt: samenwerken gaat beter als je elkaar én elkaars werk kent! Aandacht voor elkaar, onderling vertrouwen, elkaar informeren, maar ook afspraak=afspraak zijn daarbij kernbegrippen. Advies aan het management was om vaker in contact te zijn met de werkvloer. Om ook de vrijwilligers te informeren, werd het personeelsblad voortaan in gedrukte vorm naar alle huisadressen verstuurd in plaats van digitaal uitgegeven. Daarnaast werd er een aantrekkelijke, interactieve website opgezet om de vrijwilligers beter te betrekken. Verschillende grote branden in de stad Utrecht zorgden ervoor dat ik veel tijd heb besteed aan de woordvoering namens de organisatie. Het waren boeiende maanden!


◄ terug
Contact


Blanken Communicatie Projecten

drs. Jenneke Blanken

Eksterstraat 8
4105 WJ Culemborg

telefoon:
06 - 1327 1324

e-mail:
bcp@planet.nl