Home
Visie
Persoonlijk profiel Bewonerscollectief PepH (Problematiek energieplan Hofstad)


Opdracht: ondersteuning op het gebied van communicatie bij de arbitrageprocedure van PepH versus BAM Vastgoed.

Tijdsduur: 30 uur (2009 – 2010)

Bewoners van de nieuwbouwwijk Hofstad (Houten) hadden een geschil met de bouwer van hun huizen over de werking van hun klimaatsysteem. Mijn opdracht was om hen zorgvuldig te informeren over de problematiek en hen te overtuigen om zich aan te sluiten bij Peph. Dit is – o.a. door de inzet van canvassing – succesvol verlopen; tientallen bewoners hebben zich alsnog aangesloten. We hebben o.a. informatiebijeenkomsten georganiseerd, nieuwsbrieven en persberichten uitgegeven en contacten onderhouden met betrokken partijen, waaronder de gemeente Houten. Eind 2010 is PepH gedeeltelijk in het gelijk gesteld.


◄ terug
Contact


Blanken Communicatie Projecten

drs. Jenneke Blanken

Eksterstraat 8
4105 WJ Culemborg

telefoon:
06 - 1327 1324

e-mail:
bcp@planet.nl