Home
Visie


Goede communicatie kan een slecht plan niet doen slagen, maar door slechte communicatie kan een plan wel mislukken. Communicatie is een belangrijk middel om (organisatie- of beleids)doelen te realiseren. Daarbij gaat interne communicatie vóór externe communicatie. Om goed te kunnen functioneren, moeten medewerkers weten wat hun organisatie doet, wat er speelt en welke problemen er zijn of verwacht worden.

Mensen vóór middelen
Mensen – en in tweede instantie middelen – maken daarbij het verschil. Elkaar in de ogen kijken, voor de troepen gaan staan, informele lunchbijeenkomsten organiseren. Het zijn slechts enkele voorbeelden waardoor medewerkers (weer) wéten waar de organisatie voor staat, wie waarvoor verantwoordelijk is, wat de verschillende belangen zijn én hoe samengewerkt wordt waar dat nodig is.

‘Praten’ met externe stakeholders
Binnen die kaders wordt gekeken hoe de organisatie doelgericht met haar externe stakeholders (klanten, bewoners, patiënten, achterban, maatschappelijke organisaties, pers etc.) kan ‘praten’. Want dát is communiceren: interactief contact hebben met anderen, of dat nu persoonlijk, digitaal, schriftelijk of audiovisueel is
Persoonlijk profiel Opdracht- gevers Contact


Blanken Communicatie Projecten

drs. Jenneke Blanken

Eksterstraat 8
4105 WJ Culemborg

telefoon:
06 - 1327 1324

e-mail:
bcp@planet.nl